Breda

Breda és una petita ciutat de Girona, situada a la vall del Montseny. És coneguda per la indústria de ceràmica ja que té una terra extraordinària.

La primera notícia que tenim d'un treballador de ceràmica a Breda, és del segle XVI, i des d'aquest moment, la ceràmica va ser el principal símbol de l'artesania i la indústria de la ciutat.

Per tant, Breda manté la tradició ceràmica des de fa gairebé cinc segles, sent un dels productors més importants d'aquesta indústria a Espanya.